Rezervacijos internetu sistema

8-37-215161
8-662-95052

Prisijunk prie mūsų
info@megatenis.lt

Taisyklės

Teniso aikštelių naudojimo taisyklės

Šios taisyklės ir jų pakeitimai / papildymai (aktualios redakcijos) skelbiami paslaugų teikėjo skelbimų lentose. Laikoma, kad lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija,

papildymais / pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

Apranga

Visi žaidėjai teniso aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą ir avėti tik tenisui skirtą avalynę. Žaidžiantys dengtose teniso aikštelėse privalo avėti švarią avalynę naudojamą tik žaidimui

dengtose patalpose.

Žaidėjų etiketas

Žaidėjas, prieš pradėdamas žaisti, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai / lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar raketės.

Draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę, kai vyksta žaidimas. Aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.

Pažaidę lauko teniso aikštelėse su grunto danga, žaidėjai turi tvarkingai išlyginti aikštelės dangą specialiu tinklu.

Maistas ir užkandžiai

Į teniso aikšteles lankytojai gali pasiimti atsigerti tik tuo atveju, jei gėrimas yra plastikinėje taroje.

Neštis maisto produktų (tame tarpe kramtomą gumą, šokoladus ir kt) į teniso aikšteles yra draudžiama.

Atsakomybės paskirstymas

• Administracija pasilieka teise, perstumti rezervuotas aikšteles, o reikalui esant, atskiru susitarimu, 30 min. paankstinti arba pavėlinti rezervacijas.

• Teniso aikštelių lankytojai atsako už bet kokius savo, savo svečių padarytus paslaugų teikėjui ir / ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.

• Teniso aikštelių lankytojai patys prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų ar mirties riziką.

• Aikštelės bei jų pagalbinės patalpos, įskaitant drabužinę bei drabužių spintą, taip pat bendros erdvės nėra pritaikytos paliktiems ar kitiems asmeniniams daiktams (pinigai, banko kortelės,

juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kt.) saugoti. Paslaugų teikėjas neatsako už narių, lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių

sporto komplekse, asmeninius daiktus ir bet kokiems daiktams dingus patirtos žalos neatlygina. Lankytojams nesilaikantiems šių taisyklių skiriama 200 litų bauda. Pareiga atlyginti

padarytus nuostolius išlieka.

Vyrų ir moterų atvira žiemos sezono Megatenis Piramidė